Продължете към съдържанието
Начало » test

test

The project “Cinema in the Rhodopes. Screenings and Educational Events” promotes audience development, educational initiatives, professional and critical debates through free screening of cultural content, along with giving the opportunity to meet prominent authors and artists. It enriches the cultural calendar of Smolyan, actively contributes to the development of the creative sector in the region and helps to form a new generation of educated young audience, which receives free systematic access to quality cultural content.

Ежеседмична филмова и кино образователна програма със свободен достъп на публиката. Проектът има за цел да създаде условия за повишаване интензитета на културните дейности в Смолянският регион, да насърчава развитието на публики, образователни инициативи, професионални и критически дебати чрез безплатен показ на културно съдържание, възможност за срещи с изявени автори и творци, които ще споделят своя опит в теоретико-практически интердисциплинарни панели със свободен достъп. Тези срещи имат за цел да развият творческия потенциал на участниците и да разширят познанията им в различни социално-културни аспекти.

The project “Cinema in the Rhodopes. Screenings and Educational Events” promotes audience development, educational initiatives, professional and critical debates through free screening of cultural content, along with giving the opportunity to meet prominent authors and artists. It enriches the cultural calendar of Smolyan, actively contributes to the development of the creative sector in the region and helps to form a new generation of educated young audience, which receives free systematic access to quality cultural content.