Продължете към съдържанието
 • да подпомага филмови фестивали и кино образователни събития в Родопите и в останалата част на България
 • да популяризира българското кино в чужбина
 • да подкрепя млади таланти в областта на изкуствата и културата
 • да организира професионални и специализирани обучения, семинари и практики в областта на изкуствата и културата
 • да подпомага и осъществява изследвания върху взаимодействието на културните процеси
 • да поощрява участието на български и чуждестранни артисти в работата по съвместни проекти
 • да привлича и ангажира български и чужди автори и изследователи, работещи в сферата на културата
 • Организиране и провеждане на международни филмови фестивали
 • Промоция на български филми в чужбина
 • Организиране на културни и образователни събития
 • Продуциране на филми, трейлъри, рекламни материали, свързани с представянето на културно съдържание
 • Провеждане на конкурси за проекти на млади таланти