Продължете към съдържанието

За проекта

Проектът “Кино в Родопите. Прожекции и образователни събития” насърчава развитието на публики, образователни инициативи, професионални и критически дебати чрез безплатен показ на културно съдържание, възможност за срещи с изявени автори и творци. Той обогатява културния календар на Смолян, допринася активно за развитието на творческия сектор в региона и спомага за формирането на ново поколение образована млада публика, която получава безплатен системен достъп до качествено културно съдържание.

Ежеседмична филмова и кино образователна програма със свободен достъп на публиката. Проектът има за цел да създаде условия за повишаване интензитета на културните дейности в Смолянският регион, да насърчава развитието на публики, образователни инициативи, професионални и критически дебати чрез безплатен показ на културно съдържание, възможност за срещи с изявени автори и творци, които ще споделят своя опит в теоретико-практически интердисциплинарни панели със свободен достъп. Тези срещи имат за цел да развият творческия потенциал на участниците и да разширят познанията им в различни социално-културни аспекти.

Присъствието на събитие от такъв мащаб с разнообразна оригинална културна програма (съставена от български анимационни, документални и игрални филми) обогатява културния календар на град Смолян, допринася активно за развитието на творческия сектор в региона и спомага за формирането на ново поколение образована млада публика, която получава безплатен системен достъп до качествено културно съдържание. Регулярното провеждане на културно-образователните събития ще затвърди мястото на българското кино в Смолян и ще спомогне за утвърждаването на статута на града като значим регионален културен център, в който филмовото изкуство има важна роля за обогатяването на социално-културния живот на града.